Koktej Prezantimi me Prindërit

Përfshirja e prindërve në procesin e edukimit te nxënësve jo vetëm që rrit performancën akademike, por gjithashtu ka një ndikim pozitiv në qëndrimin dhe sjelljen e tyre. Në kuadër të forcimit të kësaj marrëdhënie me qëllim suksesin e nxënësve, shkolla jonë organizoi takimin e parë me prindërit e nxënësve të klasave të 10-ta. Gjatë këtij…