Nga konkursi i klasave të 8-ta përfitojnë zbritje nga pagesa e shkollimit

20 të parët

1 %
1 %

Nga konkursi i klasave të 9-ta përfitojnë zbritje nga pagesa e shkollimit

20 të parët

1 %
1 %