Shëtitje me biçikleta

Aktiviteti fizik mbart një rëndësi të madhe në jetën e çdo individi.Ashtu siç edhe filozofi i njohur Plato thekson:“Në mënyrë që njeriu të ketë sukses në jetë, atij iu dhanë dy mënyra, edukimi dhe aktiviteti fizik. Jo veçmas, një për shpirtin dhe tjetri për trupin, por për të dy bashkë. Me këto mjete, njeriu mund…