Klasat e dhjeta, nisën një traditë të re në shkollën tonë, duke hapur javën e eksperimenteve në lëndën e Biologjisë. Të gjitha dijet e nxënëseve tona ne lëndën e Biologjisë u bënë bashkë me imagjinatën e tyre duke e bërë ditën më të bukur dhe më interesante. Edhe nxënëset e klasave të tjera treguan interes për të parë eksperimentet.Secili prej eksperimenteve ishte shumë i suksesshëm dhe i përkiste nje njohurie të caktuar në lëndën e Biologjisë, të cilat u pasuruan edhe me informacione të reja.