Seminar: Goal Setting

Qёllimet qё i caktojmё vetes janё shtysa mё e madhe drejt rrugёs sё suksesit. Nje shembull i mirёfilltё i zbatimit tё njё qёllimi tё arrirё ёshtё edhe Kei Hysi e cila mbajti nje seminar nё lidhje me rrugёn drejt suksesit. Seminari u zhvillua nё formёn e bashkёbisedimit ku nxёnёset tona u aktivizuan duke bёre komente…