Nxënëset tona shënojnë suksesin e rradhës në olimpiadën ndërkombëtare “OWLYPIA” e cila përbëhet nga kategori të ndyshme si ese, kontrollim njohurish, debate mes skuadrash etj. Pas dy ditësh të lodhshme, mundi i tyre u finalizua me shumë medalje si dhe kupa.

Nxënëset e klasave të 10-ta dhe të 11-ta, pas suksesit në konkursin lokal “OWLYPIA”, ndoqën të njejtat arritje edhe në kategorinë online të Owlypia Albania.

Ne përgëzojmë studentët tanë që arritën të rendisin emrin e Shqipërisë në krye të listës dhe u urojmë atyre suksese të mëtejshme në roundin ndërkombëtar të Owlypia-s.