FILLUAN REGJISTRIMET NË KOLEGJIN “MEHMET AKIF VAJZA”

-Nxënësit nga 1 – 121 kanë fituar të drejtën të regjistrohen në shkollën tonë për vitin akademik 2022-2023.
-Regjistrimet fillojnë nga data 26 prill 2022 deri në datën 27 maj 2022.

-Nxënësit nga 122-170 janë në listën e pritjes.
-Regjistrimet për këta nxënës do të fillojnë nga data 30 maj 2022 deri në datën 10 qershor 2022.

Duke i falenderuar të gjithë nxënësit pjesëmarrës në provim i urojmë suksese të mëtejshme!