Në kuadër të seancave të konkurseve të Artit dhe Letërsisë, sot u zhvillua konkursi i Esesë ku nxënëset pjesëmarrëse kishin si detyrë të shkruanin një ese në një periudhe kohe 60 minuta. Pjesëmarrja ishte mjaft e gjerë ku përfshinte konkurentë nga të tre vitet, klasat e 10-a, 11-a, dhe 12-a.
Ju urojmë suksese të gjitha pjesëmarrëseve duke shpresuar gjithashtu që numri i tyre të rritet çdo ditë e më shumë!