Jashtë Shqipërisë

Aplikimi për të studiuar në vendin e preferuar kërkon planifikim të kujdesshëm si dhe ndjekje të procedurave strikte nga shtete të ndryshme.Nëse jeni të interesuar për studimet jashtë vendit si dhe informacion të detajuar mbi shtete të ndryshme dhe politikave të tyre, klikoni mbi shtetit përkatës.

SH.B.A

Angli

Itali

Gjermani

Hollandë

Austria

Suedi

Norvegji

Francë