Qёllimet qё i caktojmё vetes janё shtysa mё e madhe drejt rrugёs sё suksesit. Nje shembull i mirёfilltё i zbatimit tё njё qёllimi tё arrirё ёshtё edhe Kei Hysi e cila mbajti nje seminar nё lidhje me rrugёn drejt suksesit. Seminari u zhvillua nё formёn e bashkёbisedimit ku nxёnёset tona u aktivizuan duke bёre komente dhe pyetje tё ndryshme si dhe duke shkёmbyer idetё dhe qёllimet e tyre. Njё nёr kёshillat mё tё vyera qё Kei transmetoi tek vajzat ishte tё mos kishin frike ti vene vetes qёllime tё larta pasi asgjё nuk ёshtё e pamundur por me shumё punё dhe vullnet mund tё arrihet cdo gjё, dhe sigurisht iu sugjeroi atyre tё mos kenё frikё nga dёshtimi pasi suksesi ёshtё njё rrugё qё ngjitet me shkallё dhe hapa te ngadaltё por tё sigurtё!