Filloi Programit i Orientimit për nxënësit e klasave të 10-ta. Një program 6-ditor krahas disa orëve mësimi përgatitore u organizuan dhe plot aktivitete social kulturore si shëtitje, lojra argëtuese, konkurse dhe seminare të ndryshme.
Ju urojmë mbarësi e suksese nxënësve tanë të rinj !