World Scholar’s Cup

Nxënëset tona morën pjesë në World Scholar’s Cup nё Shkup, i cili ёshtё njё konkurs akademik ndёrkombёtar që pёrfshin disa kategori si: njohuri nga arti, letersia, historia, sociologjia, shkencat natyrore, ese dhe debate. Pёrvec njohurive nё fushat e lartpёrmenduara nxёnёsit u vlerёsuan edhe pёr aftёsitё komunikuese, kreativitetin, bashkёpunimin dhe tё menduarit kritik. Nxёnёset tona Adelajda…