Takim prezantues për klasat e 10-ta

Marrëdhënia prindër – mësues është ura kryesore e suksesit të nxënësve. Sa më e rregullt të jetë kjo urë aq më e sigurt bëhet për nxënësit kalimi me hapa të sigurt. Shkolla jonë i ka dhënë gjithmonë një rëndësi të madhe krjimit të një marrëdhënie të ngushtë mes prindërve dhe shkollës dhe kjo vërtetohet dhe…